Categories
Yleinen

Hautaustoimisto tukee surun kohdatessa

Jokainen meistä kohtaa jossain vaiheessa elämässään läheisen menetyksen. Suru voi tuntua ylivoimaiselta ja musertavalta. Suunta voi olla hukassa. Mitä seuraavaksi?

Kuolemantapauksen satuttua on surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin mm. hautaamisen järjestämiseksi. Kun läheinen on menehtynyt, on aika ottaa yhteyttä hautaustoimistoon. Hautaustoimiston ei tarvitse sijaita vainajan kotikunnassa, vaan sen voi valita vapaasti. Hautaustoimiston tehtävä on auttaa kaikessa hautaukseen liittyvässä. Hautaustoimisto osaa neuvoa, mitä dokumentteja ja selvityksiä täytyy läheisen kuoleman jälkeen tehdä.

Hautaustoimisto auttaa kaikissa hautajaisiin liittyvissä järjestelyissä.

Hautaustoimiston palvelut

Hautaustoimiston tarjoamat palvelut vaihtelevat hautaustoimistokohtaisesti. Useimmiten hautaustoimistoista saa ruumisarkut ja uurnat, hautaustoimisto hoitaa vainajan pukemisen ja arkkuun laittamisen sekä vainajan kuljetuksen sairaalan tai muun hoitolaitoksen kylmiöstä siunauskappeliin, krematorioon ja hautausmaalle. Tämän lisäksi hautaustoimistoilta voi useimmiten tilata hautajaiskukat, kantajat, hautakivet ja kaiverrukset, kuolinilmoitukset, hautajaisten valokuvauksen, käsiohjelmat ja kutsukortit, pitopalvelun muistotilaisuuteen sekä musiikkiesityksiä. Monesti hautaustoimistot hoitavat myös asioinnin viranomaisten kuten seurakuntien hautatoimen ja sairaaloiden kanssa. Hautaustoimistoista voi tilata myös perunkirjoituksen ja perinnönjaon sekä osituksen tai ainakin saada neuvoja ja ohjeita siitä, missä nämä kannattaisi hoitaa.

Hautausjärjestelyjen suunnitteleminen on hyvä aloittaa omien ja vainajan toiveiden kartoittamisesta. Lisäksi tehdään päätös hautaustavasta, tuleeko vainajalle arkku- vai tuhkahautaus. Hautajaisiin käytettävissä oleva budjetti toki ohjaa jonkun verran valintoja ja rajaa mahdollisuuksia.

Hautaustoimisto auttaa hautausjärjestelyiden suunnittelussa sekä antaa tietoa erilaisista vaihtoehdoista. Omaiset voivat vapaasti esittää toivomuksiaan ja suunnitelmiaan järjestelyiden pohjaksi, tämän mukaan lähdetään suunnittelemaan ja varaamaan asioita siten, että saadaan toteutettua jokaiselle vainajalle suunnitellut hänen näköisensä hautajaiset.

Hautajaisten järjestäminen voidaan aloittaa hautaustoimistossa heti kuoleman jälkeen

Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa välittömästi henkilön kuoltua. Menehtynyttä hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Hautausjärjestelyjä voi hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.  Mikäli vainajalle tehdään lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen, voi hautausjärjestelyt aloittaa jo ennen kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviä tutkimuksia.

Helpoin tapa hautajaisten järjestämiseksi on ottaa yhteys hautaustoimistoon, joka luotettavasti ja asiantuntevasti ryhtyy hoitamaan hautaukseen liittyviä asioita. Hautaustoimisto ottaa hoitaakseen toivomusten mukaisesti yhteydet tarvittaviin tahoihin hautauksen järjestämiseksi. Sieltä varataan ajat, paikat ja toimittajat hautaustilaisuutta varten.

Hautaustoimistoista kannattaa kysyä myös erilaisia tukipalveluita ja keskusteluapua, mikäli kokee, että jää surun kanssa yksin tai suru meinaa musertaa kokonaan alleen. Surun kanssa ei pidä jäädä yksin, vaan hautaustoimisto on oikea kumppani hädän hetkellä. Jo hautajaisiin liittyvät järjestelyt itsessään ovat kuormittavia tilanteesta johtuen. Tämä kuormittavuus voi tuntua konkreettisesti uupumuksena.

Hautajaiset on tärkeää järjestää kaikille vainajille, uskontokunnasta riippumatta. Hautaustoimisto auttaa kaikissa tapauksissa samalla lailla, ja osaa antaa vinkkejä myös uskonnottomien hautajaisten järjestämisessä. Kirkkoon kuulumattoman ihmisen hautajaiset eivät välttämättä edes poikkea kovin paljon kirkollisin menoin suoritetuista hautajaisista. 


Categories
Yleinen

Pellettitakka hinta

Pellettitakan hinta asettuu yleensä 1000 - 5000 euron välille.

Pellettitakan hinta ei päätä huimaa, kun aletaan laskemaan sen käytön eli toisin sanoen pelletin polton tuomia säästöjä lämmityskustannuksissa. Unohtamatta vieläpä monia muita etuja, joita ekologisen pellettitakan hankinta ja käyttö tarjoavat verrattuna esimerkiksi perinteiseen puutakkaan tai lämpöpumppuun. Mutta mitä pellettitakka sitten maksaa ja millaisia etuja sen käytöllä todellisuudessa saadaan aikaan? Lue siitä lisää tästä artikkelista! 

Takkojen hinnat alkavat yleensä 1000 €

Pellettitakan hinta jää yleensä keskimäärin 1000 – 5000 € väliin. Kuitenkin rajatulla budjetilla, kuten juuri rapialla tuhannella eurolla saa jo hankittua erittäin hyvän ja näyttävän takan. Myös erilaisia rahoitusvaihtoehtoja ja osamaksusopimuksia on saatavilla kattavasti eri tarjoajilta, mikä mahdollistaa monelle joko kalliimman ja suuremman tai muuten ominaisuuksiltaan paremman takan oston. 

Pelletti on edullinen biopolttoaine

Yleensä kuitenkin pellettitakan hankinta perustetaan siihen, että takka maksaa itseään pikkuhiljaa takaisin. Tämä pohjautuu siihen, että pelletin käyttö tuo mukanaan useita etuja, joista ehdottomasti parhaimmat ja tärkeimmät ovat ekologisen valmistusprosessin lisäksi pelletin edullinen hankintahinta sekä korkea lämpöarvo. Lämpöarvo kiiriikin energialtaan peräti 4,75 kWh / kg, kun taas pelletin hinta on pysynyt viimeisen vuosikymmenen noin 5 sentissä / kWh. Näin ollen edullisen pelletin poltolla pystytään takaamaan pitkä ja tasainen palaminen sekä korkea lämpöenergia, joka pystyy lämmittämään isonkin tilan tai kodin hyvin tehokkaasti.

Ekologinen valinta

Pelletti on myös ekologinen polttoaine, joka säästää kukkarosi lisäksi myös ympäristöä. Se valmistetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti puuteollisuuden jätteistä, jonka vuoksi valmistus ei kuormita ympäristöä. Pelletin polton aiheuttamat pienhiukkaset taas ovat murto-osa siitä, mitä syntyy mm. oljen, puuhakkeen tai puuklapien poltossa. Lisäksi pellettiä on helposti saatavilla lähes missä päin Suomea tahansa, jolloin sitä voi tilata suuriakin määriä kerrallaan suoraan kotiovelle.

Älä mieti pellettitakan hintaa, vaan sen tuomia säästöjä

Kun siis olet tekemässä päätöstä pellettitakan hankinnasta, mieti aluksi mihin ongelmaan haet sen avulla ratkaisua. Jos esimerkiksi haluat laskea lämmityskustannuksiasi ja huolehtia sisäilman puhtaudesta, valitse pellettitakka sen lämmityspotentiaalin mukaan. Jos taas haluat osittain lämmittää taloasi, mutta olet sitäkin kiinnostuneempi tunnelman luomisesta ja sisustuksellisuudesta, valitse skandinaavista modernismia ilmentävä takka olohuoneesi koristukseksi. Kaikkiin tarpeisiin kun löytyy kyllä ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan sopiva pellettitakka, olipa kotisi sitten suuri maatila tai pieni rivitaloasunto. 

Categories
Yleinen

Rekrytointi voi olla haaste

Rekrytointi ei ole aina helppoa, vaikka teoriassa potentiaalisia työnhakijoita markkinoilla piisaisikin. Toisinaan taas tietyn alan osaajat tuntuvat olevan kiven alla. Tämän lisäksi aina ei ole helppoa viestiä työkulttuurista sekä yrityksen työntekijöilleen tarjoamista eduista niin houkuttelevasti, että he kiinnostuisivat avoinna olevasta paikasta. Mutta mistä eväistä sitten hyvä rekrytointi koostuu? Lue aiheesta lisää!

Onnistunut rekrytointi vaatii kuuntelua, selkeää viestintää sekä uusia näkökulmia.

Panosta viestintään

Onnistunut rekrytointi on aina tietyllä tapaa haaste, sillä koskaan ei ole taattua, että juuri halutut henkilöt hakevat kyseistä paikkaa. Rekrytointi on kuitenkin suuri panostus yrityksen tulevaisuuteen ja palkatun henkilön tulisi myös viihtyä työssään mahdollisimman pitkään, joten prosessiin kannattaa panostaa erityisellä huolella. Tärkeintä onkin saada viestittyä selkeästi niin yrityksen tarjoamat edut, kuin myös uuden työpaikan tuomat vastuut ja työtehtävät.

Aloita rekrytointiprosessi huolellisella suunnittelulla

Rekrytointiprosessi kannattaa aina aloittaa huolellisella suunnittelulla. Työnhakijan osaamisen lisäksi kannattaa myös miettiä, millaista persoonaa organisaatio riveihinsä tarvitsee. Positiivinen ja persoonallinen tyyppi, joka uskaltaa koetella rajoja ja vanhoja toimintatapoja lannistumatta, onkin usein työnhaussa yksi halutuimmista henkilöistä. Pinttyneet työtavat taas voivat koitua ongelmaksi, sillä usein yritykseen kaivataan juuri siihen omaan työympäristöön sopivaa tekijää, joka osaa muuntautua ja taipua tarvittaessa. Samalla kun hän kuitenkin osaa myös mahdollisuuksien mukaan kyseenalaistaa vallitsevaa tilannetta.

Muista myös välttää vanhaa sudenkuoppaa, jossa etsitään täysin yrittäjän tai rekrytoijan itsensä kaltaista työnhakijaa. Osaamista kun kannattaa aina laventaa ja antaa sen tuoda mukaan täysin uutta näkökulmaa, joka antaa mahdollisuuden toimintatapojen ja työympäristön kehittämiseen. Innostus ja halu oppia voivat myös usein korvata kaavoihinsa kangistuneen ja jo pitkään alalla toimineen tekijän.

Myös palkkaa kannattaa pohtia jo etukäteen sekä muodostaa itselle tarkka kuva siitä, millaista ansiota kyseisestä työstä yrityksenne voi ylipäätään maksaa ja onko palkassa parhaan hakijan saamiseksi mahdollista neuvotteluvaraa.

Työhaastattelu

Viestinnän tärkeys ei kuitenkaan rajoitu pelkkään työpaikkailmoitukseen, vaan yhtä tärkeää on myös osata rakentaa oikeanlainen työhaastattelu. Haastattelun aikana kun tulee kartoittaa niin hakijan osaaminen, vahvuuksineen ja heikkouksineen, kuin myös hänen persoonansa soveltuvuus vallitsevaan työkulttuuriin. Samalla kun myyt yritystäsi potentiaaliselle hakijalle parhaassa mahdollisessa valossa.

Yksinkertainen ratkaisu edellä mainittujen ominaisuuksien kartoittamiseen, on pyytää haastatteluihin hyvinkin erilaisia persoonia sekä taustoja omaavia ihmisiä ja suunnitella hyvä pohja sekä haastattelulle että mahdollisille työnäytteille. Tärkeintä on kuitenkin oppia kuuntelemaan, eikä keskittymään pelkästään ennalta suunniteltuun kysymyspatteristoon. Voit nimittäin oppia paljon myös tulevilta työntekijöiltäsi ja saada täysin uusia näkökulmia liiketoimintasi pyörittämiseen.

Muista asettaa koeaika

Muista kuitenkin samalla, ettei ole maailman loppu, jos uusi palkkaus ei tuokaan heti onnea. Koeaika kun huolehtii siitä, ettei henkilöä tarvitse pitää palkkalistoilla ikuisuuksia. Pidä siis aina tallessa kaikkien hakijoiden tiedot vielä palkkauksen jälkeenkin, sillä tarve uudelle tyypille voi tulla vastaan nopeammin kuin kuvittelitkaan.

Älä kangistu kaavoihin

Uusi työntekijä voi löytyä loppujen lopuksi lähes mistä tahansa. Älä siis käytä ainoastaan vanhoja, hyväksi todettuja rekrytointikanavia, vaan panosta ainakin joskus uusien mahdollisuuksien testaamiseen. Näin ollen voitkin tällä kertaa tehdä rekrymainoksen sosiaaliseen mediaan oman alan julkaisujen sijaan tai panostaa hyvinkin monipuoliseen ja monikanavaiseen jakeluun, joka tarjoaa sitäkin laajemman mahdollisuuden löytää monipuolisia hakijoita.

Ulkoistaminen rekrytoinnin apuna

Lopuksi on vielä hyvä pohtia, olisiko ulkoistamisesta apua onnistuneen rekrytoinnin takaamiseksi. Kaikissa organisaatioissa ja yrityksissä kun ei aina ole aikaa potentiaalisen edustajan etsimiseen ja kandidaattien haastatteluun. Tällöin rekrytoinnin ulkoistaminen voi tuoda mitä parhaimman mahdollisuuden huippu työntekijän löytämiseen!

Lisäksi muista aina pitää silmät auki. Koskaan kun ei tiedä, missä ja milloin juuri se oikea työntekijä tulee vastaan. Näin ollen erinäisissä tapahtumissa sekä jopa henkilökohtaisessa elämässä kannattaa aina pitää silmät ja korvat auki, sillä koskaan ei tiedä vaikka uusi työntekijä löytyisikin naapurista tai vaikkapa omasta kaveriporukasta!

Categories
Yleinen

Miesten vaatteet – näin tunnistat laadun

Kun etsinnässä ovat laadukkaat ja oikeasti kestävät sekä istuvat miesten vaatteet, ei niitä aina löydä kaupoista edes vahingossa. Useimmat miesten vaatevalmistajat kun tänä päivänä haluavat tuottaa massatuotantona suuria määriä nopeasti kulutettavaa muotia, jonka ei edes kuulu kestää kuin korkeintaan yhden sesongin. Sitten vaatteet ovatkin jo valmiina heitettäväksi jätelavalle.

Laatua arvostavalle kuluttajalle merkitsee kuitenkin moni muu asia paljon enemmän, kuin pelkkä vaatteen komea ulkonäkö. Miesten vaatteet, kun tulisi olla ajattomia ja jokaisessa tilanteessa pettämättä istuvia. Mutta mitkä ovat ne miehekkään vaatekaapin kulmakivet, joihin sitten kannattaisi erityisesti panostaa?

Laadukkaat vaatteet tyylikkääseen menoon

Kun etsit todellista laatua miesten vaateosastolta, kiinnitä huomiota ensisijaisten asioiden kuten vaatteen ulkonäön lisäksi, vaatekappaleen leikkaukseen, istuvuuteen, työn jälkeen (kuten ompeleisiin ja muihin yksityiskohtiin) ja löydä niistä vinkkejä vaatteen todellisesta laadusta. Materiaalit toki selviävät helposti katsomalla valmistajan sisäpuolelle kätkemää lappua, mutta muut laatuvaatimukset joudut silmäilemään itsenäisesti. Onko esimerkiksi tikkaukset siistit ja suoraan ommellut? Repsottaako hupparin tai housujen vetoketjujen päät oudosti tai eikö vetoketju tunnu liikkuvan soljuvasti? Entä sojottaako vaatteesta turhia langanpätkiä tai ovatko napit kiinni enää viimeisellä hengenvedollaan? Nämä kaikki kertovat vaatteen huonosta laadusta.

Laatu maksaa

Toki laadusta saa myös maksaa. Jos otetaan esimerkiksi luonnon puuvillasta tai jopa kierrätyspulloista valmistettu miesten t-paita vs halpoja muoveja sisältävä tekokuituinen polyester-paita, tulee hintalappu aiemmissa olemaan auttamatta korkeampi. Mutta käytössä laadun hinta hiilaantuu pikku hiljaa alas päin. Uutta valkoista suosikki t-paitaa, kun voi käyttää vielä vuosienkin päästä, ilman vaivaannuttavia keltaisia kainaloita. Myös istuvuus pysyy pesusta pesuun kunnollisista materiaaleista sekä ompeleista valmistetuissa paidoissa ja muissa miesten vaatteissa huomattavasti pidempään.

Hetkelliset muoti-ilmiöt ovat asia erikseen

Hetkelliseen muoti-ilmiöön taas ei aina kannata panostaa. Jos tiedät, että jokin vaatehankinnoista ei tule kestämään päivän valoa enää vuoden tai parin päästä, ei mikään estä hankkimasta sitä halvemmalla kiinan ihmeiden kaupoista. Kuitenkin kannattaa panostaa niihin tyylin kulmakiviin, joita pidetään vuodesta toiseen ja joiden varaan voidaan rakentaa myös uutta tyylisuuntaa. Näihin miesten vaatteisiin lukeutuu varsinkin hyvin istuva puku, kauluspaita, t-paidat, farkut sekä suorat housut.

Sporttista menoa laadukkaissa urheiluvaatteissa

Älä kuitenkaan unohda, että kaikkein useimmin me viihdymme myös rennoissa vapaa-ajan vaatteissa – miesten college housuissa, verkkareissa, huppareissa ja muissa sporttisemmissa vermeissä. Näin ollen myös niissä kannattaa panostaa laatuun. Kuten kalliissa puvuissa, etsi siis myös rennommista vaatteista samoja laatukriteerejä – esimerkiksi kestävän kehityksen ehdoilla tuotetut luomupuuvillat, ekologinen ja varsinkin kesällä ihanteellisen viileä pellavasekoite ovat mainioita materiaaleja myös urheiluvaatteissa. Lisäksi leikkaus on yhtälailla tärkeä, sillä eihän kukaan mies halua housujen lököttävän enää kuten 2000-luvun alussa? Nosta siis itsesi ja ulkonäkösi edelle ja hanki vaatekaappisi kulmakivet miesten vaatteiden parhailta valmistajilta. Ja muista suosia kotimaista, aina kun se on mahdollista. Näin ollen varmistat samalla, että myös urheiluvaatteesi tulevat kestämään yhä vuosienkin päästä!

Categories
Yleinen

Kalkkimaalit ovat uusin sisustushitti

Kalkkimaalit ovat tänä päivänä yksi sisustusmaalareiden lempituotteista. Monikäyttöinen kalkkimaali kun sopii monille eri pinnoille ja toimii mainiosti sekä ulko- että sisäkäytössä. Sen avulla myös viimeistelty lopputulos saadaan aikaan erittäin helposti, minkä vuoksi kalkkimaalit sopivatkin erittäin hyvin myös hieman kokemattomammille, suurpiirteisille ja kärsimättömille taivaanrannan maalareille. Mutta miten kalkkimaalia kannattaa hyödyntää ja miksi siitä on noussut yksi sisustusmaalareiden hittituotteista? Lue aiheesta lisää alta!

Kalkkimaalilla saa aikaan uniikin lopputuloksen

Yksi kalkkimaalin eli toisin sanoen chalk paintin käytön tarjoamista ehdottomista eduista on sen jättämä upean mattainen, mutta ei kuitenkaan yksiulotteinen, lähes samettinen pinta. Samalla se tarjoaa virheettömän tasaisen lopputuloksen, johon pääsee helposti hieman kokemattomampikin maalari käden käänteessä. Nopeasti kuivuvaa kalkkimaalia on myös helppo käsitellä – yleensä pintakuivuminen vie korkeintaan noin tunnin. Vaikka tokikaan ei maalattu esine, seinä tai kaluste vielä tuossa ajassa ole valmis koskettavaksi. Hyvä nyrkkisääntö onkin, että antaa maalatun pinnan kuivua aina rauhassa yön yli.

Viimeistele maalatut pinnat huonekaluvahalla

Kuivumisen jälkeen, varsinkin jos kyseessä on kovan kulutuksen kaluste, kannattaa maalatun pinnan päälle sivellä vielä kerros huonekaluvahaa. Vaha kun varmistaa maalin pysyvyyden hyvinkin paljon pidempään ja suojelee kalustetta ulkopuoliselta lialta. Helpottaen samalla pintojen puhtaanapitoa.

Monikäyttöisyyttä vailla vertaa

Monikäyttöisyydestään tunnettu kalkkimaali sopii myös erittäin monelle pinnalle ja sen avulla voi jopa maalata kangastakin halutessaan! Näin ollen esimerkiksi vanhan, istuimeltaan kankaisen tuolin uudistaminen onnistuu helposti kalkkimaalilla maalaamalla, ilman työlästä verhoilun uudistamista. Kannattaa kuitenkin viimeistellä kovassa käytössä oleva maalattu kangas sen pintaan sopivalla viimeistely-lakalla, joka varmistaa maalipinnan pysyvyyden kovassakin kulutuksessa.

Ympäristöystävällinen ja myrkytön valinta

Kalkkimaalit eivät myöskään sisällä myrkkyjä, jonka vuoksi ne soveltuvat hyvin myös lastenhuoneen tai vanhojen lasten lelujen kunnostukseen. Myrkyttömyys tekee niistä myös paljon ekologisemman valinnan, sillä jos maalia pääsee livahtamaan ympäristöön, ei se tule aiheuttamaan mittavia ongelmia. Moni allerginen pitää myös siitä, ettei kalkkimaali tuoksu oikeastaan millekään, verrattuna perinteisiin vahvasti haiseviin maaleihin. Vesiohenteinen kalkkimaali on myös helppo putsata esimerkiksi pensseleistä. Muista kuitenkin suojata ympäristö aina maalauksen ajaksi hyvin, sillä aivan kaikista pinnoista ei roiskunut vesiliukoinenkaan maali lähde kovinkaan helposti irti.

Yhdellä maalikerroksella maaliin

Yleensä kalkkimaalilla maalatessa riittää yksi maalikerros, mutta joissakin markkinoilla olevissa tuotteissa tai erikoisväreissä saattaa esiintyä läpikuulautta. Näin ollen jos niillä maalataan esimerkiksi puun sävyistä huonekalua, voi puun syyt nousta esiin vielä yhden kerroksen jälkeenkin. Lähes aina kuitenkin viimeistään toisella maalaus kerralla saadaan aikaan täysin peittävä maalipinta, jos sellaista lopputulosta nyt edes haetaan. Usein kun kuitenkin riittää, että pieni läpikuultavuus on havaittavissa tuotteen pinnassa vasta lähemmässä tarkastelussa.

Categories
Yleinen

Asianajaja Turku auttaa sinua lakiasioissa

Elämässä tulee joskus vastaan ongelmallisia aikoja, jotka voivat lopulta päätyä oikeudellisiin ongelmiin tai jopa rikosoikeudellisiin vastuisiin. Näihin lukeutuvat esimerkiksi perinteiset riita-asiat ja vahingonkorvauskiistat sekä pahimmassa tapauksessa jopa rikosasiat. Usein asianajotoimistoa pidetään kuitenkin viimeisenä oljenkortena, johon tartutaan vasta, kun riita on jo edennyt oikeuskäsittelyyn saakka. Apua voi kuitenkin saada jo paljon aiemmin. Asianajaja Turku on jopa sitä mieltä, että hyvää konsultointi apua kannattaa ja pitää hyödyntää jo ennen kuin mahdollinen riita- tai kiista-asia on ehtinyt edetä pidemmälle. Puhelinsoitto ja ilmaiset neuvot kun eivät maksa mitään ja vasta toimeksiantoon edetessä aletaan palkkioista keskustella.

Älä selvitä riitoja yksin

Tärkein asia, joka riidan puhjetessa tulisi muistaa, on ettei asiaa tarvitse yksin pohtia ja selvittää. Asianajaja auttaa ja tarjoaa kaikissa tapauksissa parasta lainopillista apua, jonka avulla kaikista asioista päästään kyllä selvyyteen. Olipa kyse sitten perinnöstä, naapuririidasta tai vaikkapa työsuhdelaista. Usein yksin asioiden selvittely ei johda muuhun kuin unettomiin öihin, joissa ratkaisu kaikkoaa aina vain pidemmälle.

Aluksi kannattaakin soittaa vaikka yleiseen lakipuhelimeen, jos ei vielä uskalla yksittäistä lakimiestä konsultoida. Jos kuitenkin haluat yleisten neuvojen lisäksi enemmän juuri omaan ongelmaasi yksityiskohtaisesti pureutuvia neuvoja, kannattaa verkosta etsiä paikallinen asianajotoimisto ja ottaa heihin rohkeasti yhteyttä.

Moni kiista ratkeaa sovittelulla

Usein oikeuteen joutumisella uhkaillaan täysin turhaan ja huoli omasta tulevaisuudesta voitaisiinkin ratkaista erittäin helposti ja nopeasti neuvottelemalla. On kuitenkin luonnollista, että ihminen joutuessaan kiista- tai riita-asian vuoksi ongelmiin, pelkää ensimmäisenä oikeuteen joutumista.

Todellisuudessa kuitenkin moni riita voidaan ratkaista jo paljon ennen muita ikäviä seurauksia tai edes oikeudenkäynti. Sovittelu onkin menetelmä, jolla useimmat oikeudelliset kiistat ratkotaan, sillä harvoin on kummankaan osapuolen osalta fiksua lähteä oikeuteen saakka taistelemaan. Joskus jopa viranomaisia ei tarvitse sotkea kuvioon, vaan sovittelun avulla voidaan riidat sopia molempia osapuolia miellyttävällä tavalla. Ja kun apuna on asiantunteva ja puolueettomana kolmantena osapuolena toimiva asianajaja, päästään useimmiten molempia osapuolia tasapuolisesti huomioivaan ja tyydyttävään lopputulokseen.

Sopimusasioissa apuna notaari

Aina lakia koskevia asioita ei tarvitse selvittää asianajajan avustuksella. Näin ollen esimerkiksi sopimusasioissa, immateriaalioikeuksien hankkimisessa ja selvittelyssä, yritysjärjestelyissä sekä kiinteistö- ja asuntokauppaa koskevissa kiistoissa tai kysymyksissä avuksi kannattaa hankkia paikallinen notaari.

Notaari on siis henkilö, jonka pääasialliseen työhön kuuluu sopimuspapereiden, muiden dokumenttien tai asiakirjojen vahvistaminen sekä oikeudellisuuden todentaminen. Näin ollen hänen työhönsä liittyy usein verotuksellisia, taloudelliseen kilpailuun, julkisiin tai yksityisiin hankintoihin, viestintään, tietoliikenteeseen, maataloustuotannon ohjaamiseen tai muuhun elinkeinoelämään liittyvät toimeksiannot. Notaaria voi myös käyttää kuolinpesän selvittämisessä tai neuvonanatajana edellä mainittuissa osa-alueissa, joissa tarvitaan lainoppineen neuvoja.

Oikeusapu

Jos taas tarvitset lakineuvoja, mutta sinulla ei ole varaa asianajajan palkkaamiseen, voit anoa oikeusapua. Tässäkin tapauksessa kannattaa ensin ottaa yhteyttä paikalliseen asianajotoimistoon ja kysellä neuvoa oikeusavun suhteen. Jos sinut todetaan oikeutetuksi oikeusavun piiriin, tarjoaa asianajotoimisto palveluksiaan sinulle valtion kustantamana. Ellei sitten sinulla ole voimassaolevaa oikeusturvavakuutusta. Oikeusapua kattaa myös kaikki perinteiset oikeudelliset asiat, mutta sitä voi hyödyntää ainoastaan yksityiset henkilöt.

Categories
Yleinen

Kuntan asennus pihaan on ekoteko

Viime vuosien aikana erityisen suosion saavuttanut kuntta on pihakatteena vertaansa vailla!

Se houkuttelee paitsi kauneudellaan ja helppohoitoisuudellaan myös kestävänä ratkaisuna pihamaan peitteenä. Kerran kuntan asennettuasi se on ikuinen ja uusiutuu helposti ympäristöönsä mukautuen. Kuntta elää vuodenaikojen mukaan ja on aina melko vihreää ainavihantien varpukasvien ansiosta joista se käytännössä koostuu. Parhaimmassa tapauksessa saat poimia metsämarjat suoraan omasta pihastasi. Siis lähiruokaa parhaimmillaan!

Koska kuntta kasvaa metsänpohjamattona omissa metsissämme,se vastaa kysyntään kotimaisuudesta, kestävyydestä ja ekologisuudesta. Kasvatus on siis tapahtunut luonnon omilla tavoilla tehden siitä kestävän ja Suomen ilmastoon sopivan. Kunttaa ei myöskään riistetä, vaan se pelastetaan hakkuuseen menevistä metsistä muokkauksen seurauksena syntyvän tuhon alta. Asentamalla kuntan pihaasi annat sille samalla uuden elämän.

Työ tekijäänsä kiittää

Alkuun päästäksesi sinun tarvitsee vain poistaa rikkakasvit alueelta jonne kunttaa suunnittelet sekä pohjustaa se suodatinkankaalla ja hiekkakerroksella. Sitten vain tilaat tarvittavan määrän kunttaa ja kas näin! Heti kuorman saavuttua kuntan asennus voi alkaa. Pihan kattaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Kuntan asennettuasi pääset lähes heti nauttimaan sen tuomista eduista ja kauneudesta pihassasi! Sinun täytyy vain muistaa kastella sitä runsaasti ensimmäisen kasvukauden aikana ja huolehtia sen riittävästä kosteudesta. Sadettajia hyödyntämällä saavutat tasaisen kosteuden ja edistät näin kuntan nopeaa juurtumista kasvualustaansa.

Mikäli kuntta pääsee kuivahtamaan tai muuten vaurioituu pieniltä alueilta, ei hätää! Se uusiutuu viimeistään seuraavalla kasvukaudella kun kasvusto leviää peittäen alleen tuhoutuneet kohdat.

Kuntta on kiitollinen ja vaivaton pihakate. Kerran sen asennettuasi sinun ei tarvitse nähdä vaivaa pihatöiden suhteen ja voit keskittyä oleelliseen, eli kauniista pihasta ja sen antimista nauttimiseen.

Kuntan monimuotoisuus

Kuntta eli metsänpohjamatto koostuu useista eri varpulajeista ja sammalista. Siirrettynä se mukautuu ympäristöönsä ja eri lajit kukoistavat siinä vuodesta toiseen. Kuivemmilla paikoilla puolukka ja kanerva ottavat alaa, kosteammilla taas mustikka ja sammal.

Oman marja-apajan lisäksi kuntta ilahduttaa kauneudellaan koko kasvukauden. Alkukesällä se pukeutuu raikkaaseen ja tuoreeseen vihreään ja syksyllä hehkuvat ruskan värit. Eikä tässä vielä kaikki!

Marjojen lisäksi omasta kunttapihasta löytää yllättävän paljon monenlaiseen käyttöön sopivia kasvilajeja. Oletko koskaan maistanut mustikanlehtiteetä? Puolukka ja kanerva ovat tuttuja kasveja tekstiilien värjäämisessä, lisäksi molempien lehdet ja kukinnot soveltuvat myöskin hyvin teehen. Kunttapihan omistajana sinulla on luonnon oma apteekki omassa pihassasi. Kannattaa siis tutustua varpukasvien monenlaiseen käyttöön ja hyödyntää niiden mahdollisuudet.

Tiesitkö, että kuntan voi asentaa myöskin rakennuksen viherkatoksi?